Aktualnie przeglądasz Gazeta Obywatelska kategoria

List otwarty do red. Sierakowskiego

Dodano 4 listopada, 2015 o 8:30 pm w

Szanowny Panie Premier rządu Węgier Viktor Orbáan w odpowiedzi na jedno z pytań o Jobbik, na konferencji w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Chattam House (Londyn, 9 października 2013) powiedział: „… na Węgrzech istnieje stałe niebezpieczeństwo nacjonalizmu (…) i czego tam jeszcze – tak partia ta [Jobbik] świadczy, w wyobrażeniu wielu z zachodnio-europejskich obserwatorów, o…

Czyżby „grabarze” polskich nadziei…?

Dodano 4 listopada, 2015 o 12:37 pm w

W historii współczesnej Polski polskie protesty układają się w pewien logiczny ciąg: 1956, 1968/1970, 1980, 1989. Z pewną regularnością społeczeństwo polskie budziło się z letargu werbalizując swoje postulaty. Każda kolejna władza starała się te procesy kanalizować „cywilizując” je w wyznaczonych przez siebie granicach. I o ile w latach PRL te granice „kształtowane” były na pograniczu…

List otwarty do Pawła Kukiza

Dodano 3 listopada, 2015 o 11:41 am w

Szanowny Panie Pawle, Dotarła do mnie informacja, że w kręgu osób Panu najbliższych zrodził się pomysł powołania Stowarzyszenia, które w sposób odgórny (?) chciałoby tworzyć oddolny (!) ruch obywatelski. Informuję Pana, że jakakolwiek forma zhierarchizowania inicjatyw oddolnych prowadzić może jedynie do pięknej katastrofy, z wielką niecierpliwością oczekiwanej przez SYSTEM`89. Samorzutne inicjatywy obywatelskie, będące kwintesencją Ruchu…

Rewolucja bez ewolucji czyli szlachectwo zobowiązuje… szlachetnych

Dodano 30 sierpnia, 2015 o 7:16 am w

Dokładnie 3099079 wyborców biorących udział w wyborach prezydenckich 2015 roku (tj. 20,80%) zaufało Pawłowi Kukizowi. Pan Paweł całe zło otaczającej nas rzeczywistości powiązał z obowiązującym w Polsce proporcjonalnym systemem wyborczym. Głosił wszem i wobec, że lekiem na to zło są JOWy, tzn. jednomandatowe okręgi wyborcze warunkowane zlikwidowaniem partiokracji. Nie miejsce tu i teraz, aby tezy…

Krajobraz przed bitwą

Dodano 31 lipca, 2015 o 9:30 pm w

„Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia…” Na stronie internetowej „Newsweek`a1” możemy przeczytać: „PIS faworytem jesiennych wyborów parlamentarnych [32,5 %], zacięta rywalizacja o drugie miejsce między PO [24,4 %] a ruchem Kukiza [23,7 %], nowy Sejm z formacją Petru [5,2 %], za to bez SLD [3,9 %], PSL [3,1 %] i Palikota [1,5 %].” Partia Korwin…

Węgry w Gazecie Obywatelskiej

Dodano 21 sierpnia, 2014 o 8:30 am w

Pobierz artykuł jako PDF

Viktor Orbán w Gazecie Obywatelskiej

Dodano 21 lipca, 2014 o 8:12 am w

               Pobierz artykuł jako PDF

„Orbanizm”, czyli ku większości konstytucyjnej

Dodano 26 grudnia, 2013 o 1:00 am w

Wielu Polaków zafascynowanych jest wydarzeniami na Węgrzech. Jednak niewielu zadało sobie trud przeczytania książki Igora Janke pt. „Napastnik”. Książki, której bohaterem jest Viktor Orbán i pośrednio jego Wielkie Dzieło, którym są dwa równoległe procesy, tj. systematyczny wzrost społecznej aktywności w wymiarze lokalnym i obywatelskie poczucie współodpowiedzialności za państwo. Odrobić węgierską „lekcję” Wydaje się więc, że…

Co z „myślą” poprzedzającą „czyn”?

Dodano 12 grudnia, 2013 o 1:00 am w

Jedni uważają, że żyjemy w Polsce, inni – że w Rzeczypospolitej, jeszcze inni zaś, że w kondominium. Według jednych kraj nasz zamieszkuje, mówiący po polsku, jeden zjednoczony Naród, według drugich – dwa zwalczające się, zaś według trzecich – trzy obojętne wobec siebie. Gospodarka Niektórzy specjaliści od gospodarki uważają, że polskiej gospodarki już nie ma, inni…

Top