Aktualnie przeglądasz Rozważania kategoria

Widmo krąży po Europie

Dodano 13 maja, 2021 o 2:24 pm w

Trochę historii Po wschodniej Europie krąży widmo, widmo Rzeczpospolitej Wielu Narodów. To widmo to opowieść o Rzeczpospolitej Obojga Narodów, opowieść u zarania której były walki na śmierć i życie, finałem zaś była Konstytucja 3 Maja. Bajki zwykle zaczynają się od słów: „dawno, dawno temu”, jednak w tej opowieści tego wstępu nie może być, gdyż głównymi jej…

“Szprychy” CPK

Dodano 20 czerwca, 2019 o 6:52 pm w

                Pobierz artykuł jako PDF

SKM we Wrocławiu ?

Dodano 8 maja, 2018 o 7:38 am w

Ponad półmilionowe miasta europejskie mają metra. Zapewne i Wrocław aspirowałby do posiadania takowego, gdyby miał nieco skromniejszy układ sieci kolejowej. Zaprojektowana pod kątem gospodarki niemieckiej wrocławska sieć kolejowa wydaje się być dzisiaj przeinwestowana, a na pewno niezbyt „otwarta” na polskie wyzwania. Najlepiej świadczyć może o tym problem z podpięciem Dworca Głównego do linii Kolei Dużych Prędkości. Jednak…

Czyżby Solidarność 2.0?

Dodano 25 lipca, 2015 o 2:19 pm w

Wrzesień, to pamiętny dla Polaków miesiąc. Najstarsi pamiętają czarne krzyże na skrzydłach wrogich samolotów, ci nieco młodsi – morze biało-czerwonych flag na bramach zakładów pracy, szkół i urzędów… Ci, mający dzisiaj nie więcej niż 25 lat pamiętają niewiele, jednak życie stawia przed nimi o wiele trudniejsze pytania. Ich starsi współobywatele byli stawiani w sytuacjach, które…

Geopolityka polska a geopolityka Rzeczypospolitej

Dodano 8 września, 2012 o 7:43 pm w

Czyżby dopiero Chińczycy mieli nas wyrwać z otępienia…? Mieszko I wolał ochrzcić się “przez Pragę”, a nie przez Niemcy… Średniowieczni Czesi ciągle “dybali” na państwo Piastów – przedostatni Przemyślida był nawet polskim królem, zaś ich ostatni wielki władca Jan – nomen omen Luksemburski – snuł plany rozebrania Korony Polskiej, pospołu z Brandenburczykami i Krzyżakami. Przez wiele dziesięcioleci trwały…

Geopolityko, geopolityko… cóżeś ty za pani…

Dodano 7 września, 2012 o 9:00 am w

Geopolityka – nauka powstała na przełomie XIX i XX wieku, badająca wpływ czynników geograficznych na zjawiska i procesy społeczno-polityczne. Termin ten został stworzony przez Szweda, Rudolfa Kjelléna. Po raz pierwszy użył go w swoim artykule naukowym pt. Studier öfver Sveriges politiska gränser, opublikowanym w Sztokholmie na łamach czasopisma “Ymer” w 1899 r. Ten rok uznawany jest za symboliczną datę narodzin…

Polski ideał polityczności

Dodano 25 sierpnia, 2012 o 5:01 pm w

Polacy stworzyli w swojej historii bardzo szczególny sposób uczestnictwa w życiu politycznym. Zakłada on, że wszyscy obywatele, a nie tylko wąskie elity, powołani są do udziału w polityce. Dziś ten ideał nie tylko nie jest realizowany, ale także bywa coraz częściej kwestionowany, także w obozie patriotycznym. Czy rzeczywiście powinniśmy rezygnować z dążenia do tego, by…

Polityka polska czy Jagiellonów?

Dodano 20 sierpnia, 2012 o 12:16 pm w

(…) Polityka dynastyczna Jagiellonów nastawiona była, głównie naopanowanie tronów sąsiednich, czyli tronu królestwa Czech, Węgier, Litwy. Podejmowano także próby opanowania tronu w Mołdawii. (…) Każdy przedstawiciel dynastii starał się prowadzić politykę na własną rękę. (…) Władysław Jagiełło dążył do zapewnienia tronu swoim synom z drugiego małżeństwa (z Zofią Holszańską), za cenę nadania szlachcie przywilejów: warckiego w 1423 roku, oraz jedleńsko –…

Interes dynastii interesem państwa?

Dodano 17 sierpnia, 2012 o 12:14 pm w

Jagiellonowie nie gorsi (a może nawet lepsi) od Andegawena… 1355 – Buda – Ludwik Węgierski – Przywilej budziński – za uznanie za dziedzica tronu: zniesienie stacji; wynagrodzenie za wyprawy zagraniczne 28 października 1423 – Warta – Władysław II Jagiełło – Statut warcki (warecki) – za tron dla potomków: szlachta mogła usuwać “krnąbrnych i nieużytecznych” sołtysów; ograniczenie wychodźstwa chłopów z ziemi; taksy wojewodzińskie – ceny…

Przywileje szlacheckie czyli…

Dodano 16 sierpnia, 2012 o 12:12 pm w

który kraj to przetrzyma…? Obietnica obsadzania urzędów księstwa miejscowymi panami. Zobowiązanie do nienakładania nowych podatków i płacenia rycerzom zwyczajowego żołdu. Potwierdzenie wcześniejszych immunitetów i przywileju z Cieni. Obietnica zachowania praw poszczególnych panów krakowskich i sandomierskich. Zobowiązanie księcia do nienakładania nienależytych ciężarów i podatków i sprawowania sprawiedliwych sądów. Obietnica zachowania praw poszczególnych stanów. Rezygnacja monarchy z…

Top