25 czerwca 2021 we Wrocławiu…

Wręczenie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości
przez pana Jarosława Kresę, I Wicewojewodę Dolnośląskiego

Z Panem Jarosławem Kresą, I Wicewojewodą Dolnośląskim

W zacnym gronie. Stoję z tyłu między panem Antonim Lenkiewiczem – legendą wrocławskiej opozycji (po lewej),

a panią Hanną Łukowską-Karniej – “matką chrzestną” Solidarności Walczącej (po prawej.

Top