Wczoraj, tj. 23 października 2010 roku – jak zwykle w piątek – miał miejsce kolejny “Salon prof. Dudka”, podczas którego red. Rafał Ziemkiewicz wygłosił odczyt pt. “Polska jako kraj postkolonialny”. Rozwijając swoją tezę, autor wygłosił pogląd, że po 1989 roku struktura społeczna Polski zaczęła przypominać tę, znaną z kart historii krajów odzyskując po wielu latach…