Znowu głośno o metrze… Czytam, że zostały podjęte działania zmierzające do definitywnego rozstrzygnięcia odwiecznego problemu Wrocławia: celowości budowy metra. Trochę to dziwne, że w mieście o przeinwestowanej sieci kolejowej, budowa jeszcze jednej nitki czegoś tam szynowego wydaje się niezbędna. Niestety, nasi poprzednicy realizowali na obszarze Wrocławia swoje priorytety komunikacyjne, które nijak mają się do naszych……