“Uniwersytet Wrocławski szykuje się na swoje 200-lecie” – można dzisiaj przeczytać w jednej z gazet wrocławskich. Jednocześnie władze miejskie przygotowują się do wbudowania w nawierzchnię modernizowanego Pl. Bpa Nankiera tablicy z rokiem 1702 jako datą założenia Uniwersytetu. 2011-1702=200 (lat?) – czyżby to skutki braku matematyki na maturze w minionych latach? Czy może pułapka zastawiona przez…