1. W piątek 9 września 2011 roku , dzięki twórcom Klubu Myśli Państwowej, dane mi było przysłuchać się wykładowi dr Barbary Fedyszak-Radziejowskiej. Po raz pierwszy zdarzyło mi się, aby z ust socjologa, który oprócz oceny stanu istniejącego, wysłuchać zaleceń, a nawet zadań do wykonania przez wszystkich tych, którym droga jest tożsamość naszej wspólnoty narodowej. I…