Co prawda wspomniana dziura w ziemi, położona naprzeciwko budynku Ossolineum, przy ul. Szewskiej, fizycznie została ostatnio zasypana, ale w rozumieniu urbanistycznym pozostaje nadal, stanowiąc razem z nieopodal położonym pustym placem przy ul. Grodzkiej, widomy dowód na tezę, że urbanistyka to naprawdę trudna dziedzina SZTUKI. Bo czymże może być umiejętność wkomponowania w wyraźnie zdefiniowany stylistycznie zespół…