W piątek w Salonie im. Profesora Dudka odbyła się ożywiona dyskusja na temat obecności krzyża w przestrzeni publicznej. Na wstępie prelegent, prof. Ryszard Małajny z Katowic, odwołując się do przykładów, m.in. niemieckiego, ograniczył ową przestrzeń jedynie do gmachów użyteczności publicznej. Mówca, spośród dwóch omówiony przez siebie możliwości, tj. wieszania w tych miejscach symboli wszystkich wyznań albo żadnego,…