1. Andrzej Kołodziej, jeden z bohaterów Sierpnia 1980 roku, napisał w jednym z e-maili: (…) nie widzę przyszłości Polski pod kierunkiem prywatnej partii Jarosława Kaczyńskiego, którym jedynym celem jest zdobycie władzy, bez jasnego programu reform a przede wszystkim bez jednoznacznej deklaracji odrzucenia systemu politycznego /przedłużenia bytu komunizmu / wykształconego na podstawie paktu /z komunistami/ zawartego…