Właśnie przeczytałem w książce Edwarda Lewandowskiego pt. „Charakter narodowy Polaków”, że Eugeniusz Brzezicki – w oparciu o wieloletnie badania i obserwacje prowadzone głównie w Polsce i Francji oraz częściowo w Niemczech i Austrii – uzupełnił typologię temperamentu Ernsta Kretschmera o jeszcze jeden typ, który nazwał skirtotymicznym (grecki skirtao = skaczę, tańcze + thymos = duch, temperament). Skirtotymik wykazuje trzy podstawowe cechy: ma tzw. słomiany ogień uczuć,…