Aktualnie przeglądasz wszystkie wpisy oznaczone tagiem Polska

Wyszehradzki projekt cywilizacyjny

Dodano 30 maja, 2021 o 7:06 am w

Wyszehradzki projekt cywilizacyjny Grupa Wyszehradzka, jako polityczna platforma współpracy, udowodniła rację swojego istnienia dopiero w ostatnich latach. Zbliżająca się trzydziesta rocznica je utworzenia wydaje się właściwym momentem, by przenieść poziom współpracy na platformę integracyjną, szczególnie w kontekście historycznych doświadczeń procesów integracyjnych w Europie Zachodniej. Komponent lingwistyczny Z pozoru wybór jest prosty – dzisiaj językiem światowym stał…

Heartland, Rimland, Polska… i co dalej

Dodano 31 grudnia, 2014 o 1:00 am w

Dzięki panu Donatowi Kamińskiemu, w klubie „Pieśniarze” we Wrocławiu, dane mi było wysłuchać pana Jacka Bartosiaka. Gość z Warszawy, mecenas z zawodu, geopolityk z zamiłowania, ekspert Narodowego Centrum Badań Strategicznych.  w przystępny sposób przedstawił zebranym geopolityczną mapę świata – Wyspę Świata z przyległościami. Krótki wykład wprowadzający podsumować można stwierdzeniem, że światem od wieków rządzą pieniądze,…

Co z „myślą” poprzedzającą „czyn”?

Dodano 12 grudnia, 2013 o 1:00 am w

Jedni uważają, że żyjemy w Polsce, inni – że w Rzeczypospolitej, jeszcze inni zaś, że w kondominium. Według jednych kraj nasz zamieszkuje, mówiący po polsku, jeden zjednoczony Naród, według drugich – dwa zwalczające się, zaś według trzecich – trzy obojętne wobec siebie. Gospodarka Niektórzy specjaliści od gospodarki uważają, że polskiej gospodarki już nie ma, inni…

Z Budapesztu widać lepiej?

Dodano 4 maja, 2013 o 7:49 am w

Czytam oto, że najnowszy sondaż przeprowadzony wśród Węgrów, daje nacjonalistom z Jobbiku drugie miejsce w wyborach. Nie dziwi to w chwili, gdy aktualna ekipa rządowa „sprząta” po 8 latach rozrzutnych i zdemoralizowanych socjalliberałach. Jak każda rewolucja – a w przypadku Węgier mamy do czynienia z takową – na szczęście nie krwawą, a jedynie konstytucyjną, wywołuje…

Polski ideał polityczności

Dodano 25 sierpnia, 2012 o 5:01 pm w

Polacy stworzyli w swojej historii bardzo szczególny sposób uczestnictwa w życiu politycznym. Zakłada on, że wszyscy obywatele, a nie tylko wąskie elity, powołani są do udziału w polityce. Dziś ten ideał nie tylko nie jest realizowany, ale także bywa coraz częściej kwestionowany, także w obozie patriotycznym. Czy rzeczywiście powinniśmy rezygnować z dążenia do tego, by…

Co z PRAWDĄ, proszę Państwa!? Co z PRAWDĄ?

Dodano 19 lutego, 2012 o 3:03 pm w

Właśnie przeczytałem w książce Edwarda Lewandowskiego pt. „Charakter narodowy Polaków”, że Eugeniusz Brzezicki – w oparciu o wieloletnie badania i obserwacje prowadzone głównie w Polsce i Francji oraz częściowo w Niemczech i Austrii – uzupełnił typologię temperamentu Ernsta Kretschmera o jeszcze jeden typ, który nazwał skirtotymicznym (grecki skirtao = skaczę, tańcze + thymos = duch, temperament). Skirtotymik wykazuje trzy podstawowe cechy: ma tzw. słomiany ogień uczuć,…

W oparach absurdów

Dodano 19 sierpnia, 2011 o 9:04 am w

Obrazek pierwszy (w jednej z telewizji) W miejscowości Reszel podobno 200 lat temu spalono ostatnia w Europie czarownicę. Władze samorządowe stwierdziły, że zapewne ten fakt dobrze „sprzeda” ich miejscowość w mediach i postanowiły urządzić w związku z tym inscenizację. Główny właściciel „sitka” zapomniał poinformować, że wówczas państwa polskiego nie było, jednak nie zapomniał wspomnieć, że…

Naród ekonomów i fornali

Dodano 23 października, 2010 o 3:31 pm w

Wczoraj, tj. 23 października 2010 roku – jak zwykle w piątek – miał miejsce kolejny “Salon prof. Dudka”, podczas którego red. Rafał Ziemkiewicz wygłosił odczyt pt. “Polska jako kraj postkolonialny”. Rozwijając swoją tezę, autor wygłosił pogląd, że po 1989 roku struktura społeczna Polski zaczęła przypominać tę, znaną z kart historii krajów odzyskując po wielu latach…

Top