Jedni uważają, że żyjemy w Polsce, inni – że w Rzeczypospolitej, jeszcze inni zaś, że w kondominium. Według jednych kraj nasz zamieszkuje, mówiący po polsku, jeden zjednoczony Naród, według drugich – dwa zwalczające się, zaś według trzecich – trzy obojętne wobec siebie. Gospodarka Niektórzy specjaliści od gospodarki uważają, że polskiej gospodarki już nie ma, inni…