Na wstępie trzeba wyjaśnić, że ulica to droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe. Obecnie we Wrocławiu mamy do czynienia z modelem promienistym. Aczkolwiek na planie miasta najstarsze Stare Miasto okolone jest ciągiem średniowiecznych ulic: Grodzką, Nowym Światem,…