Z wielką radością odnotowuję każdy artykuł prasy centralnej poświęcony wrocławskiej problematyce. Jednak ostatnia lektura bloga pana Piotra Skwiecińskiego dowodzi, że jednak lepiej będzie, gdy „warszafka” nie będzie nam projektować rzeczywistości wg mody obowiązującej aktualnie na Krakowskim Przedmieściu. Zrównywanie sytuacji rzeczywistej zdrady narodowej, z którą mamy do czynienia w Sejmiku Województwa Śląskiego w związku z koalicją…