Dość często zdarza mi się słyszeć utyskiwanie na tę prawicę, że ona taka ciągle podzielona. Rozmówcy zdają się nie zdawać sprawy z faktu, że to cechą lewicy jest myślenie i działanie kolektywne. Tak zwany kołchoz nigdy nie był w sferze zainteresowań ludzi o poglądach prawicowych. Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, że na tzw. prawicy…