10 marca 2019 w Warszawie…

 

Copyright by Jan Bortkiewicz

 

Copyright by Jan Bortkiewicz

 

Copyright by Jan Bortkiewicz

 

Copyright by Jan Bortkiewicz

Za zdrowie Pana Marszałka… i za przyjaźń Polski i Węgier

Copyright by Jan Bortkiewicz

Z panią Konsul Węgier Adrienne Körmendy i Marszałkiem Seniorem Kornelem Morawieckim

Top