23 października 2018 w Warszawie…

Powołanie na Członka Rady Naukowej Instytutu Współpracy
Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
Warszawa 23 październka 2018 r. (w kolejną rocznicę śmierci Patrona Instytutu)

 

 

 

 

 

 

Top