7 marca 2023 w Warszawie

 

Powołanie na Członka Rady Naukowej II-giej kadencji
Instytutu WspółpracyPolsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Top