I zaległa cisza…

Posted on środa, 27 lipca, 2011 o 11:06 w

Wrocław, 15 lipiec 2011 r.

Pan Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Sprawiedliwości
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa

1. Postępujący w przyspieszonym tempie proces degradacji cywilizacyj­nej, gospodarczej i obyczajowej w Polsce wymaga zdecydowanych działań.

2. Wyzwaniem chwili staje się jak najszybsze odsunięcie od władzy ludzi aktualnie ją sprawujących.

3. Aby tego dokonać konieczna jest konsolidacja wszystkich środowisk i osób podobnie oceniających powagę sytuacji.

4. Osiągnięcie tego celu, w aktualnie obowiązującym mechanizmie wy­borczym, wydaje się być najbardziej prawdopodobne przy akceptacji szerokiego współdziałania przez partię Prawo i Sprawiedliwość.

5. Naszym zdaniem, pierwszy ruch otwierający drogę do powstania wspólnej listy kandydatów winien jednak należeć do podmiotu najsilniejszego, za który uważamy Prawo i Sprawiedliwość.

6. Ruch ten to zaproszenie do uczestnictwa w aktywnym tworzeniu wspólnej listy wyborczej.

7. Pamiętamy, że w przeszłości takie otwarcie na środowiska katolicko­-narodowe, polegające na oddaniu do ich dyspozycji miejsc na listach PiS o ta­kich samych numerach w skali całego kraju, wyeliminowało podstawową bo­lączkę i zagrożenie, jaką jest rozproszenie głosów elektoratu patriotycznego.

8. W tych trudnych chwilach dla naszej Ojczyzny zwracamy się do Pana Prezesa z apelem o jak najszybsze podjęcie rzeczywistej współpracy ze wszyst­kimi środowiskami, które głośno i dobitnie informują o zamiarze startu w tego­rocznych wyborach parlamentarnych i ogłoszenie kalendarza negocjacyjnego, w wyniku którego powstanie jedna lista kandydatów.

9. Dotychczasowe doświadczenia jednocześnie wskazują na konieczność przeprowadzenia proponowanych rozmów, przy zachowaniu niezbędnej jawno­ści i dokumentowaniu ich wyników na piśmie.

10. Członkostwo w parlamentarnym klubie Prawa i Sprawiedliwości obecnej kadencji posłów nie będących członkami partii, dowodzi, że takie roz­wiązanie jest możliwe do zrealizowania. Co więcej, istnieje nawet gotowe roz­wiązanie spisane w postaci umowy.

11. W ślad za porozumieniem powinno nastąpić wydzielenie, w ramach funduszu wyborczego, niezależnej kwoty fundowanej dla członków sfederowa­nych środowisk, z przeznaczeniem na prowadzenie kampanii wytypowanych przez nie kandydatów wg jednolitych zasad ogólnokrajowych, co pozwoliłoby na zapewnienie autonomii i niezależności, tak bardzo cenionych w naszych śro­dowiskach.

Niniejszy list otwarty przekazujemy na ręce posła Dawida Jackiewicza z nadzie­ją, że jak najszybciej dotrze on do rąk Pana Prezesa, jednocześnie informując, że upublicznimy go dopiero 25 lipca 2011 roku. Mediom: „Gazecie Polskiej” i „Naszemu Dziennikowi” niniejszy list zostanie przekazany po tym terminie.

Sygnatariusze

Andrzej Górnik
Marek Natusiewicz
Lech Stefan
ks. Stanisław Pawlaczek

Skomentuj

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Top