Każdy z kierowców poruszających się po drogach naszego regionu zauważył zapewne wyraźną różnicę w komforcie jazdy po autostradzie A4 i drodze krajowej S-8. Dla znających historię sprawa jest dość oczywista: przebieg A4 to stary ciąg handlowy, na którym od wieków powstawały miasta „składowe”, jak np. Wrocław oraz miasta „przystankowe”, jak np. Środa Śląska. Ta ostatnia…