Ostatnio miałem możliwość zapoznania się z dwoma dokumentami: Zawiadomienie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 30 czerwca 2011 r. (SKO 4136/7/711) uchylającej decyzję Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim Wrocławia z dnia 29 grudnia 2010 r. (WSR.E.MD.DW.7682/7086/121/87/09), wyłożonym do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie…