We wrześniu 2011 roku gościła we Wrocławiu delegacja UNESCO. Nie przyjechała jednak na zaproszenie magistratu, lecz została niejako przymuszona przez Stowarzyszenie Akcja Park Szczytnicki, które wołało – jak się jednak okazało – nie „na puszczy” tak głośno, że aż usłyszano to w Paryżu (Raport UNESCO z 15 czerwca 2012r.). Co ważne, w czerwcu 2012 roku…