Pod koniec lutego 2013 roku oddano do użytku nowy most drogowy łączący dwa brzegi Odry powyżej Wrocławia. Most ten stanowi główny element Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (WOW) – drogi wojewódzkiej zwanej przez niektórych Via Romana (od nazwiska wielce zasłużonego dla jej realizacji, byłego burmistrza Siechnic, pana Grzegorza Romana). I o ile decyzja o kontynuowaniu jej realizacji…